Waarom voor ons kiezen?

Peterfreund & Associates bestaat sinds 2002 en heeft dus al meer dan een decennium ervaring, waarop u als klant kunt rekenen. Dankzij deze opgebouwde expertise bieden we u inzicht in de gestelde problematiek met een persoonlijke en doelgerichte aanpak.

Voor ons is elke cliënt onze belangrijkste cliënt. We gaan dan ook prat op ons motto: efficiëntie en bereikbaarheid. Ook al betekent dit een verhoogde werkdruk voor ons.

Wij beseffen dat uw zaak steeds onze volle aandacht geniet. Wij garanderen u dan ook een persoonlijk antwoord op elk bericht binnen de  24 uur.

Advocatenkantoor Antwerpen

Peterfreund & Associates is een advocatenkantoor in Antwerpen dat een ruim pakket van juridische diensten verschaft. Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in bouwrecht, familierecht, handelsrecht, huurrecht, strafrecht, verkeersrecht en verzekeringsrecht.

Vaak kan een geschil of juridisch probleem in de kiem gesmoord worden door preventief op te treden. Wij staan u graag bij met professioneel juridisch advies. Komt het toch tot een geschil, dan putten wij eerst alle mogelijke middelen uit om tot een oplossing te komen in der minne vooraleer het geschil voor te leggen aan de rechter.

Wat onderscheidt ons van anderen?

Ons advocatenkantoor onderscheidt zich zowel van lokale als internationale advocatenkantoren, aangezien het een combinatie van alle bovenvermelde disciplines kan aanbieden als gelijkwaardige componenten.

De expertise van Peterfreund & Associates strekt zich uit tot over de landsgrenzen. 

Om te voldoen aan de vraag naar internationaal advies, onderhouden onze advocaten constant intensieve relaties met andere succesvolle advocatenkantoren in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Dit laat ons toe onze cliënten wereldwijd advies op topniveau aan te bieden.

Reviews

Meester Peterfreund heeft voor ons bedrijf in Nederland ons bijgestaan in een eigendomsrechtzaak in België welke ...

25 May, 2016  -  Target Cars bv

Meester Peterfreund heeft voor ons bedrijf in Nederland ons bijgestaan in een eigendomsrechtzaak in België welke ...
Meer


Voor een ernstige verkeersinbreuk hulp gezocht bij meester Peterfreund. Nog nooit eerder zo'n snelle en goede ...

17 May, 2016  -  Holvoet

Voor een ernstige verkeersinbreuk hulp gezocht bij meester Peterfreund. Nog nooit eerder zo'n snelle en goede ...
Meer


Peterfreund & Associates 32476 22 04 02 Belgiëlei 15B Antwerpen AN, 2018 BE 4.9 5.0 26 26 Meester Peterfreund heeft voor ons bedrijf in Nederland ons bijgestaan in een eigendomsrechtzaak in België welke hij met succes voor ons in een korte tijd heeft opgelost. Altijd e
 •  Meer reviews

Juridisch Nieuws

Nieuwe rolrechten

Tarieven van rolrechten recent hernieuwd: Wanneer een partij een vordering in rechte instelt, of dat nu is voor een Vredegerecht dan wel voor het Hof van Cassatie, zijn zogenaamde rolrechten verschuldigd. Deze rechten zijn een gedeeltelijke vergoeding voor de kosten die gepaard gaan met het voeren van een geding voor de Rechtbanken. In het verleden was het zo dat het bedrag van de rolrechten

HEEFT U VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP! +32 (0) 476 22 04 02

Advocatenkantoor in Antwerpen - Specialisaties

Advocaat Huurrecht Antwerpen

Advocaat Huurrecht Antwerpen - Bent u op zoek naar een advocaat huurrecht in Antwerpen? Ons advocatenkantoor in Antwerpen staat u bij in allerhande situaties, zowel adviserend als in de rechtszaal. Vanwege hun jarenlange ervaring hebben de advocaten van Peterfreund & Associates de kennis en ervaring die u nodig heeft. Informatie over Huurrecht en Handelshuur Het huurrecht is een complexe en bijzonder belangrijke rechtstak. In het Belgisch recht vindt men rechtsregels m.b.t. huur verspreid over talrijke wetten. In hoofdzaak is het huurrecht onderverdeeld in drie delen. Woninghuur:  De regels m.b.t. de huur van goederen die bestemd worden om als hoofdverblijfplaats te dienen zijn opgenomen in ...

>>>>>

Advocaat Strafrecht

Bent u op zoek  naar een advocaat strafrecht in België? Wij staan tot uw dienst bij elke situatie. Niet alleen staan we u bij in de rechtszaal, ook geven wij graag advies. Door onze jarenlange ervaring hebben de advocaten van advocatenkantoor Peterfreund & Associates alle kennis en ervaring die u nodig heeft. Ons kantoor heeft veel voorname klanten in o.a. Mechelen, Kortrijk, Turnhout, Antwerpen en Brussel. Maar de expertise van de strafrechtadvocaten van Peterfreund & Associates beperkt zich niet alleen tot België. Wij zijn ook vaak actief buiten de landsgrenzen. Het strafrecht is een bijzondere tak van het recht met heel wat eigen kenmerken ...

>>>>>

Advocaat Verkeersrecht

Heeft u een boete ontvangen vanwege een snelheidsovertreding? Is uw rijbewijs ingetrokken? Wordt u beschuldigd van rijden onder invloed? Bent u betrokken geraakt in een ernstig ongeluk (als dader of als slachtoffer)? Dan is het belang een advocaat verkeersrecht te contacteren. Ons kantoor zal u dan bijstaan om ervoor te zorgen, dat de (eventueel) zware straffen die u opgelegd worden, kunnen worden beperkt of soms volledig voorkomen.  Indien u slachtoffer werd van een ongeval zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk voor uw schade vergoed wordt. Peterfreund & Associates heeft na jarenlange ervaring alle kennis om u zo goed mogelijk ...

>>>>>

Advocaat Familierecht Antwerpen

Advocaat Familierecht Antwerpen - Wie op zoek is naar een goede advocaat Familierecht in Antwerpen is bij Peterfreund & Associates aan het goede adres! Bij ons bent u geen dossiernummer. Wij snappen dat het hier gaat om zeer gevoelige zaken! Wij geven elke klant de nodige hulp en reageren binnen 24 uur op elke contactopname. Indien u als verweerder zelf aangesproken wordt in het kader van een familierechtelijk geschil, kunt u uiteraard ook op onze professionele bijstand rekenen.   Het persoon- en familierecht omvat de volgende materies: -huwelijk en echtscheiding: begeleiding bij het opstellen van een huwelijkscontract, de opstelling van een akte onderlinge toestemming, het begeleiden van een echtscheidingsprocedure voor de ...

>>>>>

Advocaat Handelsrecht Antwerpen

Advocaat Handelsrecht Antwerpen - Op zoek naar een goede advocaat handelsrecht in Antwerpen? Door jarenlange ervaring hebben de advocaten van advocatenkantoor Peterfreund & Associates de professionele kennis in huis die u nodig heeft. Bovendien beantwoorden wij elk bericht binnen de 24 uur! Advocaat Handelsrecht Wij staan u bij in allerhande situaties, zowel adviserend als in de rechtszaal. In onze huidige complexe maatschappij speelt het handelsrecht een vooraanstaande rol. Het handelsrecht is tegenwoordig bijzonder complex en kent verschillende deeldisciplines die allen verweven zijn met bijzondere wetgeving. Als leek is het dan ook bijzonder moeilijk om het bos door de bomen te zien. De advocaten van Peterfreund & ...

>>>>>

Advocaat Bouwrecht Antwerpen

Advocaat Bouwrecht Antwerpen - Bent u op zoek naar een goede advocaat bouwrecht in Antwerpen? Wij helpen u bij conflicten of andere problemen die betrekking hebben op het bouwrecht. Het liefst preventief met degelijk juridisch advies en bemiddeling. Of als het onvermijdelijk is in de rechtszaal. Wij hebben veel kennis en ervaring en helpen u altijd snel en effectief. De grootste kwaliteit van ons kantoor is dan ook dat we u snel te woord staan. Wij beantwoorden elke vraag binnen 24 uur! Advocaat bouwrecht Een bouwproces is een complex geheel waarbij verschillende partijen bij betrokken zijn. Dit gaat van de promotor, de ...

>>>>>


Ons Advocatenkantoor te Antwerpen is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de auto.

Wanneer ons een bepaald juridisch probleem wordt voorgelegd, trachten wij de best mogelijke oplossing voor te stellen. Dit gebeurt door middel van adviezen en besprekingen met derden en/ of hun raadslieden en - indien nodig - door het voeren van een proces.

Voor ons is elke cliënt onze belangrijkste cliënt. We gaan dan ook prat op ons motto: efficiëntie en bereikbaarheid. Ook al betekent dit een verhoogde werkdruk voor ons. Wij garanderen u dan ook een persoonlijk antwoord op elk bericht binnen de 24 uur.

Het is voor ons tevens een uitdaging om aan hoge kwaliteit een betaalbaar prijskaartje te hangen. Mede hierdoor hechten we veel belang aan een transparante ereloonstructuur, waarbij alle kosten en tarieven tijdens de eerste consultatie worden besproken.

Peterfreund Advocaat Antwerpen - Advocatenkantoor Antwerpen en omgeving.